logo

Avís legal

Objecte Aquest espai web proporciona informació sobre els serveis professionals de +Press, inscrit en el registre empresarial corresponent, en endavant, el “Titular”.

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i es considera informació introductòria per a l’usuari relativa als productes, serveis i altres informacions incloses.

Propietat Intel•lectual

Els continguts d’aquesta pàgina web, incloent, entre altres, imatges, logotips gràfics, animacions, textos o aplicacions informàtiques, independentment del seu format, llenguatge de programació i forma de representació; així com el nom del domini www.maspress.es són propietat del titular, o bé ha adquirit els drets corresponents dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats en matèria de propietat intel•lectual i industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini.

Es permet la utilització o reproducció, total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus continguts sempre que es faci constar la font i s’’inclogui un enllaç a aquesta pàgina, i en els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel•lectual (Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril).

Queda prohibit l’ús de marcs (frames) o qualsevol altre mecanisme destinat a ocultar l’orígen o la font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, moral o a l’ordre públic, que poguessin lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o, en general, en contra d’allò disposat en aquest document.

Protecció de Dades de Caràcter Personal

En navegar per aquestes pàgines, de forma automàtica, vostè facilita al servidor de la web informació relativa a la seva adreça IP (identificador únic per a la transmissió de paquets entre ordinadors connectats a Internet), data i hora d’accés, l’enllaç que l’ha reenviat aquí, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat.

Sens perjudici que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (en endavant, AGPD) considera la IP com a dada de caràcter personal, el Titular no pot obtenir per si mateix, ni té intenció de fer-ho si no se li causa cap perjudici, informació sobre el titular de la connexió a Internet que correspongui. Aquestes dades seran emmagatzemades i utilitzades únicament per al control i realització d’estadístiques d’accés i visites a la pàgina web i, en cap cas, seran comunicades ni cedides a tercers.

Aquest lloc web no utilitza cookies ni qualsevol altre dispositiu anàleg que permeti l’obtenció de dades personals sense el seu consentiment, exceptuant les utilitzades per Google Analytics. La responsabilitat relativa a aquestes dades correspon exclusivament a Google, Inc. que, d’acord amb els seus termes de servei, seran emprades amb la finalitat de seguir la pista del seu ús de la web, recopilant informes de la seva activitat així com d’Internet.

Google afirma que podrà trametre aquesta informació a tercers quan li requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació a través de Google, i que no s’associarà la seva adreça IP amb cap més dada de la que disposi Google.

En utilitzar aquest lloc web, vostè concedeix el tractament d’aquestes dades per Google, en la forma i els objectius assenyalats.

En cas que vostè estableixi algun tipus de comunicació amb el Titular, ja sigui per telèfon, fax, correu ordinari o electrònic, les seves dades seran emmagatzemades i incloses en un fitxer propietat del Titular, amb la finalitat de respondre a la seva consulta, suggeriment o queixa, informar o prestar el servei sol•licitat.

Fora dels casos legalment establerts, les seves dades no seran comunicades ni cedides a tercers sense el seu consentiment exprés.

Sobre aquest fitxers s’’apliquen les mesures tècniques, legals i organitzatives establertes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal per a evitar qualsevol accés, alteració o pèrdua, o tractament no autoritzat.

Vostè té dret a accedir al fitxer per a consultar les seves dades, rectificar-les o cancel•lar-les, així com a oposar-se a qualsevol tractament de les mateixes, amb les excepcions i límits establerts a la legislació aplicable. En cas que vulgui exercir els citats drets, dirigeixi al Titular una sol•licitud firmada a l’’adreça indicada a la secció “Contacte” d’’aquesta web, acompanyada d’’una fotocòpia del seu DNI o document equivalent.

Limitació de la responsabilitat

Els continguts d’aquest lloc web s’ofereixen amb finalitat informativa. No constitueixen ni substitueixen un servei i assessorament professional, per la qual cosa el Titular queda eximit de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar-se de l’ús o aplicació de la informació d’aquesta web fora dels seus propòsits.

Ens enllaços o continguts a tercers que apareixen en aquesta web es faciliten amb la finalitat d’’ampliar informació o indicar un altre punt de vista. La seva inclusió no implica l’acceptació dels citats continguts, ni l’associació del Titular amb els responsables dels llocs web, per la qual cosa es rebutja tota responsabilitat en relació amb els mateixos, així com pels danys que per qualsevol motiu es poguessin causar al seu sistema informàtic (equips i aplicacions), documents o fitxers.

El Titular només es farà responsable dels citats continguts en relació amb allò que s’estableix a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en cas que, havent tingut coneixement efectiu de la seva sol•licitud o de que es lesionin els bens o interessos d’un tercer, no es suprimeixi o inutilitzi els enllaços als mateixos.

El Titular no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d’aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per errades degudes al servidor que allotja els continguts o a altres intermediaris i proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derivi de causes que escapin al seu control, per la qual cosa rebutja tota responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.

Modificacions i actualitzacions

El Titular es reserva la facultat d’’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta.

Última versió: 16 d’octubre de 2012.